Мнения на клиенти

Част от мненията на наши клиенти. Благодарим ви, че не си доверихте и за обратнатата връзка, която ни дадохте!


→ Всички мнения на клиенти вижте в нашата Facebook страница

→ Към категория "Медальони с гравиране"

 

Медальон с войнишка плочка

Медальон с войнишка плочка

медальон с войнишка плочка и надпис по избормедальон с гравиран надпис по избор