Мнения на клиенти

Част от мненията на наши клиенти. Благодарим ви, че не си доверихте и за обратнатата връзка, която ни дадохте!

→ Към категория "Медальони с гравиране"
→ Към категория "Гривни"
→ Към категория "Аксесоари"

 

Медальон с войнишка плочка

Медальон с войнишка плочка

медальон с войнишка плочка и надпис по избормедальон с гравиран надпис по избор